Щит 3/6 м супермаркета "Атлас"

Дата сдачи проекта:

07.08.2013

Вариант 1

Вариант 2